Traduceri autorizate si legalizate

Pentru traducerea documentelor de uz oficial sau internaţional vă punem la dispoziţie traducători autorizaţi de Ministerul Justiţiei a căror semnătură poate fi legalizată notarial. Prin aplicarea semnăturii şi ştampilei, traducătorul autorizat atestă că traducerea documentului este conformă cu originalul. Mai departe, in funcţie de cerinţele clientului, traducerea autorizată poate fi legalizată de către un notar public care verifică dacă semnătura şi stampila aplicate pe document sunt autentice.

Putem asigura legalizarea notarială in numărul de exemplare solicitat, taxele şi onorariile notariale fiind suportate separat de costul traducerii.

Certificari

Doriti sa aflati mai multe informatii?

Colaborarea cu noi decurge simplu. Sunaţi-ne sau transmiteţi-ne un fax sau un e-mail! Veţi primi in cel mai scurt timp oferta noastră.

TOP